BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

19

imieniny:

Celestyny
Iwony
Piotra

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

application/pdf ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE (180.0 kB)

Informacja

Od miesiąca września 2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”. 

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Organ właściwy Wójta uprawniony do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2017r. poz. 489) informuje, że od miesiąca sierpień 2017r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 489) 

,,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października”.

 ,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada”.

Informacja

Od miesiąca sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowwcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku  następuje do dnia 31 października tego roku”.

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku”.

Ważne:  Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny.

W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą, zatem musiały udokumentować swój dochód. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12

Rodzina 500+

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz 195) będzie realizował zadania w ramach Programu „Rodzina 500+”

Druki wniosku będzie można pobierać w siedzibie urzędu, I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godz. 700 – 1430

Program ,,Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 
Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką w kasie banku (Punkt Kasowy w Lutowiskach).

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach. Do pierwszego okresu będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Więcej informacji udzielamy w siedzibie urzędu I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
tel. 13 461 03 12 lub 13 461 00 55

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Niebieska Linia

pliki/lutowiska/files/aktualnosci/2015/Infolinia_przemoc.jpg

Ogłoszenie

Spotkania grupy AA odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17:30 w salce parafialnej na plebanii w Czarnej.


Kierownik GOPS

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Kalendarz

p Maj 2019 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31