BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

25

imieniny:

Almy
Cezarego
Jarosława

 
Strona główna /

Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych

Strona główna /

Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kluczowych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych o 1 pełen poziom przez min.70% z 540 os. w wieku 25 lat i więcej (324K), w tym osób o niskich kwalifikacjach i 50+, z woj. podkarpackiego, które wezmą udział w cyklu szkoleń z obszaru ICT zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji o standardzie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 01.06.2017 - 30.06.2018 r. 

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu ICT (z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych). 

Warunki uczestnictwa/Grupa docelowa:

W projekcie weźmie udział 540 osób (324 kobiet i 216 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego). 

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone:

- osoby w wieku 25-49 lat (162 kobiety, 108 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim, tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne),

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby z niepełnosprawnościami (w tym 54 w wieku 25-49 lat i 54 w wieku 50 lat i więcej),

- osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności komputerowych w zakresie objętym programem szkoleń w projekcie i wiedzy na poziomie A lub B tj. nie posiadają Certyfikatu ECDL Profile z modułów objętych szkoleniami,

- osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo. 

Organizacja szkoleń:

a)      grupy do 10 osób,

b)     wykładowo-warsztatowe metody pracy,

c)      łącznie120 godzin zegarowych , ok. 12 godzin w tygodniu (średnio 3 dni x 4 godziny lekcyjne),

d)     zajęcia realizowane lokalnie (średnio w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania) w terminach
i godzinach, w miarę możliwości dostosowanych do potrzeb uczestników (np. popołudniami,
w weekendy),

e)      obiekty dostępne komunikacyjnie i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

f)       dobieranie osób do grup szkoleniowych wg stopnia umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Organizator zapewnia:

a)      wyposażone sale komputerowe do zajęć szkoleniowych,

b)     prowadzącego zajęcia szkoleniowe,

c)      egzamin, potwierdzający nabyte umiejętności,

d)     podręcznik / zestaw szkoleniowy (teczka, notes, długopis) / inne materiały szkoleniowe, dostosowane do poziomu zaawansowania danej grupy,

e)      zwrot kosztów dojazdu (w uzasadnionych przypadkach). 

Przebieg rekrutacji i warunki udziału w szkoleniu:

  1. Rekrutacja trwa w terminie 01.06.2017 – 31.12.2017 r.  lub do wyczerpania miejsc.  
  2. Osoby zainteresowane składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz wypełniają test diagnostyczny, pozwalający na określenie poziomu umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  3. Zespół projektu weryfikuje dokumenty (poprawność, kompletność, zgodność cech kandydata
    z przyjętymi w projekcie założeniami).
  4. Po pozytywnej weryfikacji kandydatur Organizator tworzy grupy szkoleniowe i uczestnicy projektu rozpoczynają udział w szkoleniu.
  5. Uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa, określającą warunki udziału, prawa i obowiązki obu stron.
  6. Wymagana frekwencja – 80% na szkoleniu i 100 % na egzaminach.
  7. W przypadku otrzymania większej liczby kandydatur niż miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową kandydatów. 

Zapytania i zgłoszenia można kierować za pomocą e-mail: cyfroweokno@projektyefs.pl lub pod numerem tel. 604 580 165.

Biuro projektu: ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów. 

Projekt „Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych” jest realizowany w partnerstwie przez firmę Agnieszka Skrzypczyk Leos-Database Marketing, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa oraz Stowarzyszenie Włókienników Polskich, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź.

Wróć

Kalendarz

p Luty 2024 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29