BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Informacja

Strona główna /

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
 
W ramach Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:
•udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 tysięcy złotych na uruchomienie działalności gospodarczej,
•wypłatę wsparcia pomostowego w wysokości do 12 tysięcy złotych wypłacone w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
•doradztwo i szkolenia, które przygotują Państwa do napisania biznesplanu oraz uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.
 
W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:
•osoby w wieku od 50 roku życia,
•osoby długotrwale bezrobotne,
•kobiety,
•osoby niepełnosprawne,
oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.
 
Głównym rezultatem projektu będzie powstanie siedemdziesięciu trzech nowych miejsc pracy utworzonych przez 71 osób, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej.
 
Więcej informacji w biurach projektu:
 
Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a
tel./fax 13 43 611 77 lub 571 386 641
 
oraz
 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31