BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

12

imieniny:

Gwidona
Leonii
Niny

 
Strona główna /

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Strona główna /

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Informujemy ,że rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jest to nowy program , dzięki któremu osoby najuboższe w Polsce będą otrzymywać pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków. Instytucją zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z wytycznymi wsparcie trafiać będzie wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 8 , których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej . Na naszym terenie rozprowadzaniem żywności będzie zajmował się Polski Czerwony Krzyż, natomiast kwalifikowaniem osób do pomocy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Osoba będzie musiała zgłosić się do OPS. w celu wypełnienia skierowania upoważniającego do odebrania żywności.

Żywność będzie wydawana od 7 stycznia 2015 roku .

Do OPS. w pierwszym kolejności mogą zgłaszać się osoby których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego tj. kwoty 456,00 zł. na członka rodziny, lub w przypadku osób samotnych kwoty 542,00 zł. Dla usprawnienia pracownicy socjalni będą indywidualnie dzwonić do osób korzystających ze świadczeń i uprawnionych do otrzymania żywności.

Osoby i rodziny ,które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej , mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej W celu usprawnienia proszę dzwonić pod numer telefonu

+48 134610055 gdzie otrzymają Państwo pełną informację ,czy rodzina spełnienia kryteria do objęcia pomocą w formie żywności.

W następnym etapie, pomoc będą mogły otrzymać rodziny których dochód na członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. kwoty 684,00 zł. , a w przypadku osób samotnych kwoty 813,00 zł., jednak będzie mogło to nastąpić wyłącznie po wydaniu żywności przewidzianej dla osób z dochodem do 100% kryterium dochodowego.

Wytyczne dotyczące dystrybucji zostały przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Informację przygotowała

 Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30