BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Listopad

26

imieniny:

Leona
Leonarda
Lesławy

 
Strona główna /

Inicjatywy lokalne w Gminie Lutowiska

Strona główna /

Inicjatywy lokalne w Gminie Lutowiska

Gmina Lutowiska w 2021 roku przystąpiła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 wspierającego kluczowe działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w procesie odnowy wsi. Zasadniczym jego celem jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Chmiel Romana Mastyły oraz jego mieszkańców, Sołectwo Chmiel przystąpiło do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W ramach programu mieszkańcy sołectwa opracowali Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Chmiel na lata 2021-2025 w której przedstawili wizję odnowy i rozwoju wsi a także plan działań priorytetowych w jej realizacji.

Mieszkańcy w perspektywie czasu widzą Chmiel jako wieś nowoczesną, typowo turystyczną, bezpieczną i wygodną o wysokorozwiniętej infrastrukturze technicznej, wdrażającą innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarczym, posiadającą dogodne warunki do rekreacji i zdrowego stylu życia oraz nowoczesną i zintegrowaną społeczność dbających o rozwój kultury i tradycji regionu. Wśród działań priorytetowych mieszkańcy wskazali na konieczność wykonania instalacji grzewczej w Remizo – Świetlicy, która jest jedynym obiektem publicznym w miejscowości i stanowi centrum spotkań i integracji mieszkańców.

W ramach projektu pn.:”Termomodernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika) oraz remont pomieszczeń” realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 oraz środków Gminy Lutowiska – Fundusz Sołecki, Gmina Lutowiska wykonała na budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu instalację fotowoltaiczną o mocy 9,99kWp.

Dzięki zaangażowaniu partnerów projektu: Sołtysa Sołectwa Chmiel – Romana Mastyły, mieszkańców sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich w Chmielu oraz Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach wnętrze budynku zostało odmalowane zyskując ponownie swój blask.

„W ramach przyszłorocznej edycji Programu będziemy starać się o dofinansowanie wykonania ekologicznego ogrzewania Remizo – Świetlicy w Chmielu wykorzystującego wyprodukowaną energię z paneli fotowoltaicznych” – zapowiada Roman Mastyłą – Sołtys Sołectwa Chmiel.

Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w realizację projektu: Panu Krzysztofowi Mrozowi – Wójtowi Gminy Lutowiska, Panu Romanowi Mastyle – Sołtysowi Sołectwa Chmiel, Kołu Gospodyń Wiejskich w Chmielu reprezentowany przez Panią Agatę Hodur, Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach reprezentowanym przez Marka Sokoła, a przede wszystkim mieszkańcom sołectwa: Pani Oli Mastyle, Pani Zofii Buszewyckiej, Pani Marii Stasiak, Pani Elżbiecie Kowalewskiej, Pani Elżbiecie Łapaj, Pani Marioli Dryja, Panu Ryszardowi Jarząbek, Panu Kazimierzowi Kozie, Panu Krzysztofowi Woźniak, Panu Andrzejowi Mastyle, którzy z wielkim poświęceniem bezinteresownie brali udział w realizacji oddolnej inicjatywy służącej lokalnemu społeczeństwu.

 

Wróć

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

2022-10-26 14:29

Informacja

Kalendarz

p Listopad 2022 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30