BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Styczeń

30

imieniny:

Martyny
Macieja
Teofila

 
Strona główna /

Nabor kandydatow na czlonkow komisji

Strona główna /

Nabor kandydatow na czlonkow komisji

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013.

W Urzędzie Gminy tworzona jest baza kandydatów na członków komisji konkursowych, których zadaniem jest ocena i opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska.

1. Kandydatami na członków komisji mogą być:

a) członkowie organizacji pozarządowych

b) członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c) osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo

2. Zgłoszenia powinny zawierać:

a) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b) dane kandydata na członka komisji

c) przedmiot działalności statutowej organizacji

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

e) datę i podpis osoby zgłaszającej

f) pieczęć organizacji

3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 27.02.2013 r.

Wróć

Kalendarz

p Styczeń 2023 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31