BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Nabór na kuratora

Strona główna /

Nabór na kuratora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lutowiskach ogłasza nabór kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Nabór trwa od 24.03.2017r. do 31.03.2017r.

Zakres podstawowych zadań:

DLA KURATORA: kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

  1. zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji  kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Szczegółowych informacji na temat zadań kuratora oraz wynagrodzenia  udzieli osobom zainteresowanym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach, Lutowiska 14 , pok. Nr  7, I p.,  w godz. od 7.00 do 15.00, tel.13 461 0055.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Zgłoszenie:

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31