BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Nabór wniosków na komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Strona główna /

Nabór wniosków na komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Lutowiska  w ramach Programu Operacyjnego Polska "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" wnioskuje o grant na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

W ramach udzielonego Gminie Lutowiska  grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł lub tablet do wartości1,5 tyś zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko – uczeń  zamieszkuje miejscowość lub gminę  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej
  2. dziecko – uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby  która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  3. c) dziecko – uczeń  nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami

• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Urząd Gminy w Lutowiska a następnie przekazany nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego.

Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem dostępnym na stronie: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia/ w razie posiadania/ w danym PGR należy złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pok. nr. 11 na załączonych wzorach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 roku lub w Zespole Szkół w Lutowiskach.

 

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy Lutowiska w pokoju nr 11 a także w Zespole Szkół w Lutowiskach.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2022 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31