BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

17

imieniny:

Laury
Leszka
Marcjana

 
Strona główna /

OGŁOSZENIE

Strona główna /

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 

  1. 1.      Kandydatami na członków komisji mogą być:

a)      członkowie organizacji pozarządowych

b)      członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c)      osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

  1. 2.      Zgłoszenia powinny zawierać:

a)      dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b)       dane kandydata na członka komisji

c)       przedmiot działalności statutowej organizacji

d)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

e)      datę i podpis osoby zgłaszającej

f)        pieczęć organizacji.

  1. 3.      Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio
    w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
  2. 4.      Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 lutego 2019 r.

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2019 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30