BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Opieka Wytchnieniowa - Program wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę

Strona główna /

Opieka Wytchnieniowa - Program wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach prowadzi rekrutację do udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane będą w dniach 03.04.2024 r. – 12.04.2024 r. w godzinach pracy GOPS w Lutowiskach.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1/ dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
2/ osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie oraz o złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w podanym terminie rekrutacji.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej GOPS: https://lutowiska.naszops.pl/n,span-style-color-black-strong-rekrutacja-uczestnikow-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13-461-00-55.

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31