BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

19

imieniny:

Emilii
Julinana
Konstancji

 
Strona główna /

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Strona główna /

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) na terenie całej Polski w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego (wg danych na dzień 1 czerwca 2020 r.).
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. 

Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020. Szczegółowe informacje o celach spisu rolnego można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://rolny.spis.gov.pl/

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 •  Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 •  Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) dr Janusz Dygaszewicz;
 •  Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 •  Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.
 • Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
  - osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych
  - osób prawnych;
  - jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy! 

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w jednej z poniższych form:

 - samospisu internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji;

 - wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego;

 - wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokość decyduje sąd.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Powszechny Spis Rolny będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

Pliki do pobrania

Wróć

Kalendarz

p Sierpień 2022 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31