BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Profesjonalizacja kadr branży turystycznej

Strona główna /

Profesjonalizacja kadr branży turystycznej

Podkarpacka Izba Gospodarcza, realizując projekt „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”, zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach. 

W ramach projektu oferujemy:

1. KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO:

angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski (120h)

Kursy kończą się międzynarodowym egzaminem.

2. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH :

- komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)

- techniki sprzedaży (8h)

- obsługa klienta (8h)

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży turystycznej na terenie powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna,

które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje. 

Projektem objęte są osoby pracujące w podmiotach posiadających min. jeden z poniższych numerów PKD:

a) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z

b) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego pobytu   55.20.Z                          

c) Pola kempingowe i pola namiotowe  55.30.Z

d) Pozostałe zakwaterowania 55.90.Z

e) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10.A

f) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B

g) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)  56.21.Z; 56.29.Z

h) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów Turystyki 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z;

i)  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych 79.90.A; 79.90.B;

j)  Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 91.01.A; 91.01.B, 91.02.Z, 91.03.Z; 91.04.Z;

k) Działalność związana ze sportem  93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z

l)  Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.21.Z; 93.29.Z 

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl   (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od: 14.01.2014 do 30.04.2014 r.

Uczestnik projektu ponosi jedynie 10% wartości szkolenia w wysokości 277,50 zł, płatne w terminie do 4 dni roboczych od ogłoszenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza,

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

Koordynator projektu – Edyta Chilik

e.chilik@pigkrosno.pl,
tel.13 43 234 47

Ekspert ds. szkoleń – Karolina Serwińska

k.serwinska@pigkrosno.pl,
tel.13 43 234 47

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31