BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Strona główna /

Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

27 marca w Sejmie w Sali Kolumnowej odbyło się spotkanie Klubu Parlamentarnego PSL z przedstawicielami gmin, które mają zostać objęte dofinansowaniem z budżetu państwa ze względu na położenie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.

W spotkaniu tym uczestniczył wójt Gminy Lutowiska – Krzysztof Mróz, który przedstawił problem ograniczonych możliwości rozwojowych na przykładzie własnej gminy. Gmina Lutowiska jest jedną z największych gmin w kraju o jednocześnie najmniejszym wskaźniku zaludnienia (niecałe 5 osób na 1 km2). Ogromny obszar, rozproszona zabudowa oraz ostrzejszy klimat generują znacznie wyższe niż w innych rejonach koszty jej funkcjonowania (wysokie koszty utrzymania infrastruktury komunalnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca, ogrzewania, dowozu dzieci do szkół itp.). Ponadto, objęcie terenu całej gminy różnorodnymi formami ochrony, poczynając od najwyższej - Bieszczadzkiego Parku Narodowego zajmującego 48 % powierzchni gminy, poprzez parki krajobrazowe, obszar Natura 2000 i strefę chronionego krajobrazu (patrz: mapka poglądowa nr 2) praktycznie uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na tych terenach przynoszącej dochody gminie i jej mieszkańcom. Lasy zajmują 39248 ha, co stanowi 82,5 % powierzchni gminy, a grunty rolne 2594 ha (5 %), z których 43 % jest zwolniona z podatku. 

Pełna retransmisja konferencji.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31