BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

Rekrutacja do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Strona główna /

Rekrutacja do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Lutowiska oraz informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego dotyczącą podziału środków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 planuje się objęcie wsparciem 1 osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu;
 3. klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stanowiącą załącznik nr 12 do Programu;
 4. klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

należy złożyć w terminie od 01.02.2023 r. do 10.02.2023 r. na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, w piątek w godz. 7:00 – 14:00, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub elektronicznej skrzynki podawczej (Adres skrytki ePUAP: /GOPSLUTOWISKA/SkrytkaESP) 

 UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do GOPS.

Dokumenty rekrutacyjne muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata lub opiekuna prawnego. Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dokumenty rekrutacyjne, Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Regulamin rekrutacji i udziału w Programie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do pobrania na stronie: https://www.lutowiska.pl/ w zakładce: Pomoc społeczna – Realizowane programy. 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2  (Uwaga: Jest to zmiana w stosunku do zapisów poprzednich edycji Programu!)

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem np. przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31