BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Szanowni Mieszkańcy!

Strona główna /

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Lutowiska informuje, że w dniach od 08 listopada 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną kontrole nieruchomości , których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Właściciele nieruchomości , którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (wysokość opłaty 23,00 zł miesiąc/osoby), zobowiązani są umożliwić upoważnionym przez wójta pracownikom przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół. Przypominamy, że minimalna pojemność kompostownika wynosi 0,5 m3 na każdą osobę w gospodarstwie domowym. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ww. ustawy właściciel nieruchomości traci prawo do zwolnienia w
części opłaty za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że:

  • nie posiada kompostownika przydomowego; • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Udostepnienie nieruchomości do kontroli jest obowiązkowe. Uniemożliwienie kontroli powoduje utratę prawa do ulgi w opłacie.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2022 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31