BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Styczeń

30

imieniny:

Martyny
Macieja
Teofila

 
Strona główna /

Szanowni Państwo!

Strona główna /

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością złożenia oświadczeń dotyczących wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021, zwracamy się z prośbą o ich rzetelne opracowanie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach, będzie przeprowadzała kontrole dotyczące poprawności danych zawartych w oświadczeniach.

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) podanie fałszywych, czyli nieodpowiadających stanowi faktycznemu, wartości sprzedaży alkoholu, skutkuje obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy podmiot działał umyślnie i czy był świadomy zaistniałego błędu (wyrok NSA z dn. 8.03.2012 r. sygn. akt II GSK 91/11).

W celu uniknięcia konsekwencji prawnych, zalecamy Państwu dobrowolne dołączanie do oświadczeń o wysokości sprzedaży oryginału, bądź kserokopii dokumentów, na podstawie których została wyliczona wartość sprzedaży alkoholu za rok 2021. Takimi dokumentami mogą być na przykład, tzw. „raporty zerujące”
lub „z grup towarowych”. Zwracamy jednak uwagę, że nie są nim faktury zakupu alkoholu ani też podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Pragniemy jednocześnie zwrócić Państwa uwagę o warunkach, terminach, zobowiązaniach oraz obowiązkach wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Przewodniczący
GKRPA
Mirosław Piela

Wróć

Kalendarz

p Styczeń 2023 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31