BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

19

imieniny:

Emilii
Julinana
Konstancji

 
Strona główna /

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna /

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lutowiska zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie foli białej pochodzącej z działalności rolniczej z terenu Gminy Lutowiska woj. podkarpackie.

 1. Ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia wynosi: 15 000 kg [Mg]
 2. Odpady należy:
  - odebrać z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (miejscowość Smolnik - Gmina Lutowiska);  zamawiający nie wymaga odbioru odpadów z poszczególnych gospodarstw rolniczych,
  - zapewnić załadunek oraz transport odpadów środkami własnymi na własny koszt,
  - przekazać Zamawiającemu wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia.
 3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy  do 20 lipca 2020 r.
 4. Sposób przygotowania oferty:
  - Oferta powinna zawierać:  formularz ofertowy załącznik Nr 1
  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Gmina Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska; email  jakub@lutowiska.pl. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, należy na kopercie dopisać „Odbiór folii  pochodzącej z działalności rolniczej — Gmina Lutowiska.”
 5. Termin składania ofert:  do dnia 9.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Gminy Lutowiska lub w formie elektronicznej na adres: jakub@lutowiska.pl
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2020 r. o godz. 12:30, w siedzibie Gminy  Lutowiska.
 7. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Wykonawcy, zawierającą najniższą cenę.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie usługi nie leży w interesie Zamawiającego.
 9. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub elektronicznie.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  13 461 03 13.

Formularz ofertowy

Wróć

Kalendarz

p Sierpień 2022 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31