BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Październik

16

imieniny:

Ambrożego
Florentyny
Gawła

 
Strona główna /

ZAWIADOMIENIE

Strona główna /

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) – w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Lutowiska nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr VII/37/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/88/2016 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Pod. poz. 4002) zawiadamiam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od dnia 01.09.2019 r. będzie wynosić:

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- 11 zł osoba/miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 33 zł osoba/miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

 - 12 zł za pojemnik (worek) o pojemności 120 l, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 33 zł za pojemnik o pojemności 120 l, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 66 zł za pojemnik o pojemności 240 l, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 1815 zł za pojemnik o pojemności 7000 l,   jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ww. ustawy nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ważne! Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjątek stanowi zmiana w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wróć

Kalendarz

p Październik 2019 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31