BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

21

imieniny:

Jana
Moniki
Wiktora

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U  z 2018r. poz. 994 z póź.zm. /zwołuję na dzień 25 stycznia  2019 r., o godz. 10 00  IV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego GZGK.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.
 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu.
 1. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Materiały na sesje

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31