BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Grudzień

04

imieniny:

Barbary
Hieronima
Krystiana

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 30 kwietnia 2020 o godzinie 10:00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania.)

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny. Szczegóły techniczne zostaną z Panią/Panem ustalone indywidualnie przez pracownika Biura Rady/informatyka.

Pzewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Rady Gminy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 4”
  7. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad sesji.

Wróć

Kalendarz

p Grudzień 2022 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31