BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XVII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 14 sierpnia 2020 o godzinie 1000.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości nieodpłatnie przekazanej na rzecz Gminy Lutowiska.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/41/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. Rady Gminy Lutowiska w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lutowiska w granicach administracyjnych Gminy Lutowiska.
 9. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska.
 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Materiały

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31