BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XIX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 22 października 2020 r., o godzinie 1000 .

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lutowiska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Lutowiska.
 11. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31