BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

20

imieniny:

Bogny
Rafaeli
Rafała

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE   

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 26 stycznia 2021 r., o godzinie 1000. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny. 

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr XXI 2020 z sesji Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 grudnia 2020r. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały XXI...2021 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały nr XXII...2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych

 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków.

 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad


Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30