BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r. poz. 1591 zwołuje na dzień 12 grudnia 2013r. o godz. 1000 Sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku dla GZGK.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ”Bawię i uczę…”
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Lutowiska z Organizacjami Pozarządowymi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
  9. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz 

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31