BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Listopad

29

imieniny:

Błażeja
Margerity
Saturnina

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 23 listopada 2021 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie Protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Lutowiska. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

 8. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz Uchwały Nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 października 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz Uchwały Nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 października 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
   Załącznik: Program współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025
   Załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025

 11. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie obrad


Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2022 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31