BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Wrzesień

28

imieniny:

Libuszy
Wacławy
Wacława

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień  25 stycznia 2022 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Lutowiska

 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok 

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2022-2027 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lutowiska na lata 2022-2027

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska

 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Wrzesień 2022 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30