BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Wrzesień

25

imieniny:

Aureli
Kamila
Kleofasa

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień  29 marca 2022 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. 

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok. 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska

 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022.

   Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022.

 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.

   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/181/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/181/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2018r. Rady Gminy Lutowiska, z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lutowiska odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2018r. Rady Gminy Lutowiska, z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lutowiska odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na lata 2022, 2023, 2024, 2025. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na lata 2022, 2023, 2024, 2025.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska 

 17. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2021

   Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2021

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi 

 20. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Wrzesień 2023 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30