BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

21

imieniny:

Eleonory
Lenki
Kiejstuta

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Lutowiska

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2021 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lutowiska za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVI/195/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom

 13. Ocena zasobów pomocy społecznej

   Ocena zasobów pomocy społecznej

 14. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska.

   Informacja z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2021 rok
   Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2021 rok
   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
   Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury

 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 2021

   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 2021

 16. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 17. Wolne wnioski i zapytania
 18. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Luty 2024 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29