BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 17 sierpnia 2022 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Protokół XXXVIII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2022/2023 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2022/2023

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Kultury im Jerzego Janickiego w Lutowiskach

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt chwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutowiska 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, na rzecz dzierżawcy Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, na rzecz dzierżawcy 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/190/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/190/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 marca 2022r w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2022 roku

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych Głosowanie jawne

 13. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31