BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Październik

05

imieniny:

Flawii
Justyna
Rajmunda

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 21 września 2022 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr XXXIX

 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2022 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne

   Tabela pomocnicza 
   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach.

   Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach

 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

Transmisja online Sesji Rady Gminy Lutowiska poniżej

 Archiwum transmisji

Wróć

Kalendarz

p Październik 2023 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31