BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r. poz. 1591 zwołuje na dzień 29 stycznia  2014r. o godz. 1000 XXXIV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2014r.
  5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska.
  6. Informacja o realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.
  7. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn:
   1)Lutowiska7,
   2)Lutowiska 8,
   3)Skorodne 3,
   4) zmiana  Lutowiska1,
   5) zmiana Chmiel 1.
  8. Zmiana  uchwały w sprawie przekazania majątku Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lutowiskach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w granicach administracyjnych gminy Lutowiska.
  11. Przyjęcie planów pracy Rady i komisji  na 2014r.
  12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  13. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz

Wróć

Kalendarz

p Wrzesień 2022 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30