BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

15

imieniny:

Jolanty
Lotara
Wita

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 28 grudnia 2022 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr XLII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 

 8. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2023 Głosowanie jawne

   Tabela 1 
   Tabela 3 
   Tabela 4 
   Tabela 5 
   Tabela 2 
   Uchwała Budżetowa Gminy na 2023 rok 
   Zestawienie planowanych kwot dotacji
   Uzasadnienie 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję paliwa stałego- węgiel kamienny Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję paliwa stałego- węgiel kamienny 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym

 13. Informacja o realizacji "Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii" w 2022 roku

   Informacja o realizacji "Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii" w 2022 roku

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na lata 2023 - 2024 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na lata 2023 - 2024
   Załączniki

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „……..” na lata 2023 – 2030 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „……” na lata 2023 – 2030

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Lutowiska 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska 

 18. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 19. Wolne wnioski i zapytania
 20. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30