BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

18

imieniny:

Kamila
Karoliny
Roberta

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 25 stycznia 2023 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół XLIII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok 
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Załącznik nr 3
   Załącznik nr 5
   Załącznik nr 6
   Załącznik nr 4

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026 w Gminie Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026 w Gminie Lutowiska 
   Załącznik- Program 

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Lutowiska 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej XLIII/244/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej XLIII/244/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Lutowiska

 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza
   Załącznik-Statut 

 17. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31