BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Grudzień

11

imieniny:

Biny
Damazego
Waldemara

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 26 czerwca 2023 r., o godzinie 9:30, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół XLVI

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lutowiska za 2022 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Grudzień 2023 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31