BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 26 lipca 2023 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół XLVII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lutowiska na lata 2023-2030 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lutowiska na lata 2023-2030

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy transgranicznej z Agencją Rozwoju Regionalnego Zakarpacia, Gminą Onokivtsi i Gminą Stavne w Ukrainie Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy transgranicznej z Agencją Rozwoju Regionalnego Zakarpacia, Gminą Onokivtsi i Gminą Stavne w Ukrainie

 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie 

 11. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska.

   Informacja z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2022 rok
   Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2022 rok
   Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury im Jerzego Janickiego w Lutowiskach 
   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury im Jerzego Janickiego w Lutowiskach w 2022 roku

 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31