BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

24

imieniny:

Joanny
Zdenka
Zuzanny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r. poz. 1591/ zwołuję na dzień 31 marca 2014r. o godz. 1000 XXXV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014r. oraz informacja o realizacji programu za 2013r.
  5. Uchwalenie programu w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na  2014 r.
  6. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2013.
  7. Zatwierdzenie taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2015r.
  9. Zmiany w budżecie gminy na 2014r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a/ wyrażenia woli zamiany nieruchomości
   b/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia o utworzeniu Bieszczadzko- Beskidzkiego Klastra Turystycznego.
  13. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  14. Wolne wnioski i zapytania.
  15. Zakończenie obrad sesji.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Piotr Sura

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31