BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 13 września 2023 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr XLVIII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
 8.  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe, na terenie Gminy Lutowiska 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   Załącznik

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lutowiska oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lutowiska oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza

 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach.

   Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach

 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31