BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

20

imieniny:

Bogny
Rafaeli
Rafała

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 28 grudnia 2023 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr LI

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego 

 11. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2024 Głosowanie jawne

   Uchwała budżetowa na 2024 r 
   Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r - Dotacje 
   Uzasadnienie do projektu
   Tabela nr 1 
   Tabela nr 2
   Tabela nr 3
   Tabela nr 4
   Tabela nr 5
   Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2024 rok

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Uchwała WPF 
   Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały WPF na lata 2024-2027
   Załacznik Nr 1 do projektu Uchwały WPF na lata 2024-2027
   Objaśnienia do WPF na 2024 r

 13. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

   Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Głosowanie jawne

   Projekt w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 5 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 15. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Zamknięcie obrad
 

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30