BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

20

imieniny:

Bogny
Rafaeli
Rafała

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 27 marca 2024 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr LIII

 5. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr LIV

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2024 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2024 rok

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska
   Załączniki

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030
   Załącznik

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026 
   Załącznik 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lutowiska 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lutowiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” 

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2024 roku Głosowanie jawne

   Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2024 roku

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lutowiska biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe, na terenie Gminy Lutowiska 

 21. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata 2020-2023". Głosowanie jawne

   Sprawozdanie z realizacji w 2023 r "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata 2020-2023"

 22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2023. Głosowanie jawne

   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2023

 23. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 24. Wolne wnioski i zapytania
 25. Zamknięcie obrad
 

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30