BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 26 czerwca 2024 r., o godzinie 13.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr I

 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Lutowiska za 2023 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok

   Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r 

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lutowiska za 2023 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2024 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2024 rok

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Lutowiska w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Lutowiska w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dwernik pod nazwą „Dwernik 2” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dwernik pod nazwą „Dwernik 2”
   Załącznik 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu uchwałodawczego Gminy Lutowiska oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu uchwałodawczego Gminy Lutowiska oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza 

 17. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska

   Informacja z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej 
   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach 
   Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok -GOK
   Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

 18. Ocena zasobów pomocy społecznej

   Ocena zasobów pomocy społecznej 

 19. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 20. Wolne wnioski i zapytania
 21. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31