BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Marzec

05

imieniny:

Aurory
Fryderyka
Oliwii

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r. poz. 1591/ zwołuję na dzień  30 września 2014r. o godz. 1000 XXXVIII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.                 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp  „Skorodne 3”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  mpzp „Chmiel 1”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp „Lutowiska 1”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp „Lutowiska 1” dotyczącego obszaru B.
  8. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lutowiska. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin terapeuty integracji sensorycznej.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin wynagradzania nauczycieli.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Podkarpackiego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.
  13. Zmiany w budżecie  gminy na 2014r.
  14. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  16. Zakończenie obrad sesji. 

Przedodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz 

Wróć

Kalendarz

p Marzec 2024 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31