BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

16

imieniny:

Bernarda
Biruty
Erwina

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r. poz. 1591/ zwołuję na dzień 13 listopada 2014r. o godz. 1000 XXXIX sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

5. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach za rok szkolny 2013/2014.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

8. Zmiany w budżecie gminy na 2014r.

9. Informacja o działalności organów Gminy za okres kadencji.

10. Uchwalenie zmiany mpzp „Lutowiska1” – teren B.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o ograniczenie liczebności wilków.

12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

13. Wolne wnioski i zapytania

14. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30