BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

25

imieniny:

Borysa
Magdy
Marii-Magdaleny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień  30 marca  2015r.o godz. 1000 VI sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.                 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015r. oraz informacja o realizacji programu za 2014r.
 5.  Uchwalenie programu w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015r.
 6. Informacja o realizacji programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2014.
 7. Informacja o stanie dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Lutowiska.
 9. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31