BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

16

imieniny:

Bernarda
Biruty
Erwina

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 25 czerwca  2015r.o godz. 1000 VII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.     

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2014r. i udzielenie Wójtowi absolutorium.
  5. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  7. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury i zatwierdzenie sprawozdań z działalności.
  8. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławnika. 
  10. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Zielone Bieszczady”.
  11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gądek 

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30