BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 10 września  2015r.o godz. 1000 VIII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.                 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy  Lutowiska za I półrocze 2015r.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach. 
 8. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji rady gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gądek

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31