BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

23

imieniny:

Albina
Wandy
Zenona

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 23 marca 2016r.o godz. 1000 XIV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Uchwalenie programu w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2016r.
 5. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2015r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyodrębniania funduszu sołeckiego w 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 9. Przedstawienie inwentaryzacji RDOŚ obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów z planem zagospodarowania przestrzennego i studium.
 10. Zmiany w budżecie gminy na 2016r.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gadek 

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30