BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 28 marca 2017r. o godz. 1000 XXV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RG.
  4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2017r. oraz informacji o realizacji programu w 2016r. Materiały znajdują się na stronie internetowej gminy Lutowiska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lutowiska.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  8. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gądek 

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31