BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Marzec

19

imieniny:

Aleksandryny
Józefa
Nicety

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 19 luty 2018r. o godz. 1000 XXXIII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RG.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

6. Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli.

7. Uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej.

9. Podjecie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska1”

11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skorodne3”.

12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad sesji. 

 Wiceprzewodniczący Rady

 /-/ Jarosław Nowak 

Wróć

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

2019-02-19 13:33

Informacja

2019-01-29 11:43

OGŁOSZENIE

Kalendarz

p Marzec 2019 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31