BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

29

imieniny:

Benity
Maksymiliana
Teodozji

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 16 marca 2018r. o godz. 1000 XXXIV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RG.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania.

5.Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2017 i przedstawienie potrzeb na rok 2018.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Lutowiskach za rok 2017 i przedstawienie potrzeb na rok 2018.

7. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lutowiska w drodze bezprzetargowej.

8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lutowiska w drodze bezprzetargowej.

9. Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej minie komunalne.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lutowiska.

11. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2017rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

14. Zmiany w budżecie gminy na 2018r.

15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gądek

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31