BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Grudzień

11

imieniny:

Biny
Damazego
Waldemara

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 19 października 2012r. o godz. 1100 XXI sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

5. Zmiany w budżecie gminy na 2012r.

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

Ponadto zapraszam na wspólną Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego, Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, Rady Gminy w Czarnej oraz Rady Gminy w Lutowiskach, która odbędzie się w dniu 19 października br. w Sali Kinowej Urzędu Gminy w Lutowiskach o godzinie 13:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  4. Wręczenie odznaczeń państwowych dla zasłużonych pracowników przez Panią Małgorzatę Chomycz – Śmigielską – Wojewodę Podkarpackiego.
  5. Gospodarka odpadami w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, ustawa o ochronie przyrody w świetle proponowanych przez projekt obywatelski zmian w jej treści – referuje Pan Henryk Sułuja Burmistrz Ustrzyk Dolnych.
  6. Informacja z Samorządowego Kongresu Oświaty w Warszawie pod kątem propozycji wprowadzenia przez samorządy terytorialne zmian do ustawy; Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty – referuje Pan Marcin Rogacki Wójt Gminy Czarna.
  7. Samorządowy projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - referuje Pan Krzysztof Mróz Wójt Gminy Lutowiska.
  8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kluz

Wróć

Kalendarz

p Grudzień 2023 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31